Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adavédelmi Tájékoztató

  1. Adatkezelő

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató(továbbiakban:Tájékoztató) az  artushka.hu  weboldal  használata (továbbiakban: Weboldal), olvasása, a weboldalon történő regisztráció és a Weboldalon történő vásárlás során a Weboldalt üzemeltető Bohémviláőg Kft.  (továbbiakban: Adatkezelő) által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Az Adatkezelő  online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében illetve promóciós célokra, amennyiben ehhez a felhasználó engedélyét adta. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a  személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a látogatók,  vevők és regisztrált felhasználók Weboldalon kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő címe: 1074 Budapest, Dohány u. 46.

Az Adatkezelő elérhetősége: artushkaportekak@gmail.com

  1. Adatkezelési tájékoztatás

A Weboldal menüpontjai használatával adhatók meg az Adatkezelő részére a személyes adatok:

  1. vásárlás esetén a Weboldalon a megrendelés kitöltésével
  2. a Weboldalon  való regisztráció esetén, a regisztráció során az adatok megadásával
  3. a Kapcsolat menüpontban megadott adatok
  4. a Weboldal olvasása és használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik által.

Adatkezelés és az adatkezelés célja:

A Weboldalon történő szerződéskötéskor a megrendelés teljesítése céljából van szükség személyes adatok megadására a megrendelőlap kitöltésével. Az Adatkezelő az így megadott adatokat kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli.

A szerződéskötés nem kötelező, de megkönnyíti a további vásárlást.

A Kapcsolat menüpontban megadott adatok a kapcsolattartás feltétele.

A Weboldalon sütiket használunk, melyek használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja az Adatkezelő az felhasználókat, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók. Ezen sütik élettartama a munkamenet befejeztével lejár.

A sütiket a böngésző beállítás menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani.

A kezelt személyes adatok köre:

A Weboldalon  vásárláskor a vevő adatait kérjük el a zökkenőmentes kiszállítás érdekében.

A kezelt adatok köre  a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím illetve a promóciós célra megadott e-mail cím.

Kapcsolat létesítése esetén a vevő email-címe vagy/és telefonszáma.

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelésben megadott adatok kezelésének jogalapja kizárólag  az Adatkezelő a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

Adattovábbítás:

Kiszállításnál a megrendelésben megadott személyes adatok közül a nevet, címet és telefonszámot az Adatkezelő a megrendelés teljesítésében résztvevő futárszolgáltatást végző harmadik személynek jogosult kiadni, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében.

Ezen kívül az Adatkezelő azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak jogosult a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük a személyes adatokat továbbítani, amely személy jogszabálynál fogva jogosult a Bohémvilág Kft. működését, számvitelét ellenőrizni.

Az adatok a Weboldalt üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, az előírásoknak megfelelően.

Az adatok megőrzésének ideje:

Az adatgyűjtés célja kizárólag a megrendelések teljesítése, számlázás és kapcsolattartás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Kereskedelmi és szállítmányozási munkatársunk
– A webáruházzal partneri viszonyban álló szállítmányozási cég
– A webáruházzal partneri viszonyban álló forgalmazó cég

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok addig állnak a vállalkozás rendelkezésére, amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését.

  1. A vásárlók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről–a Vevő tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatait kezeljük, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk. Mindezekről másolatot kérhető.
– személyes adatainak helyesbítését–a Vevő jogosult vagy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok pontatlanok
– személyes adatainak törlését vagy zárolását– a Vevő jogosult  a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavonta a hozzájárulást (kivéve ha jogszabály kötelezi a megőrzésre).

Ezen kérelmek esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el.

Személyes adatokat felhasználása ügyén panasszal lehet fordulni a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

  1. Az Adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Mindezek mellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  1. A Tájékoztató hatálya és módosítása

A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket a jogszabályoknak megfelelően és azokat betartva a  Bohémvilág Kft. bármikor jogosult módosítani, amely módosítás annak a Weboldalon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik és a felhasználók részére a weblapon való közzétételtől lesz hatályos.

Az adattárolás helye: Maxer Hosting Kft.

Budapest, 2018 május 2.

Az oldal tetejére